Công bố bảy Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Thứ Năm, 21-05-2020, 09:55
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

NDĐT – Ngày 20-5, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc công bố bảy Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Cụ thể như sau:

1) Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019.

2) Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.

3) Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

4) Nghị quyết số 939/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

5) Nghị quyết số 940/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

6) Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh.

7) Nghị quyết số 943/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.