Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14

Thứ Sáu, 23-10-2020, 11:18
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau ba ngày làm việc liên tục, sáng nay, 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn xây dựng nông thôn mới…

Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số; bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa, bản sắc tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu.

Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt hơn 5%/năm; 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng 54%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 11,5%/năm.

100% số thôn, bản có đường xe máy hoặc ô-tô đi lại thuận lợi; 97% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. 100% trường học và trạm y tế xã được xây dựng kiên cố. Hơn 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 99% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung.

Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;  70% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 13 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,8%. 80% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 86% hộ gia đình, 75% thôn, bản, khu phố, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Hơn 80% đảng bộ trực thuộc tỉnh, 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng, 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên. Hơn 80% tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đạt từ khá trở lên…

Đại hội cũng đã thông qua bốn chương trình trọng điểm, bốn nhiệm vụ đột phá nhằm thực hiện thắng lợi 11 chỉ tiêu chủ yếu và mục tiêu chung xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững

Bốn chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung. Chương trình phát triển rừng bền vững. Chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn phát triển du lịch. Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã.

Bốn nhiệm vụ đột phá, gồm: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chú trọng các công trình giao thông huyết mạch kết nối trong tỉnh và các tỉnh khu vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút doanh nghiệp, chú trọng phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã tại địa phương; tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào quản trị và sản xuất.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung tạo sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản có giá trị, hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong và ngoài nước.

Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, đã ra mắt Đại hội với 47 đồng chí.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tái đắc cử chức danh Bí Thư tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Trần Tiến Dũng, Lê Văn Lương được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

Đại hội đã bầu và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 15 đồng chí chính thức và một đồng chí dự khuyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
TRẦN TUẤN