Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bắc Cạn chấn chỉnh lề lối làm việc

Thứ Ba, 17-09-2019, 04:57

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn, Tỉnh ủy Bắc Cạn đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18-4-2014 (Chỉ thị 26). Ðến nay, sau 5 năm thực hiện, Tỉnh ủy ghi nhận những chuyển biến tích cực ban đầu, song bên cạnh đó cũng còn nhiều bất cập cần sớm được khắc phục.

Tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương

Thực hiện Chỉ thị nêu trên, tỉnh Bắc Cạn đã đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm khắc phục tình trạng cán bộ đông nhưng không mạnh và có biểu hiện "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về". Tỉnh ban hành đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021; trong đó quy định phòng, ban có từ năm biên chế trở lên, đơn vị có từ năm đến 10 biên chế mới được bố trí hai lãnh đạo, hơn 10 biên chế được bố trí ba lãnh đạo. Kết quả sau sắp xếp, các cơ quan, đơn vị thuộc khối đảng, đoàn thể, chính quyền cấp tỉnh đã giảm 65 phòng, ban.

Khối chính quyền giảm được hai chi cục trực thuộc sở; giảm bốn phòng, ban thuộc các tổ chức hội cấp tỉnh; giảm 21 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chi cục trực thuộc sở, ngành và tương đương cấp tỉnh. Cấp huyện giảm 16 phòng chuyên môn trực thuộc. Cùng với đó, tỉnh ban hành và nghiêm túc thực hiện quy chế bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phương thức lựa chọn cạnh tranh, khách quan, minh bạch. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý dựa trên cơ sở kết quả sát hạch hai vòng (lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, báo cáo thuyết trình chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn của tỉnh) và chọn nhân sự có số dư. Ðến nay, tỉnh đã tổ chức hơn 20 đợt sát hạch, bổ nhiệm được gần 30 lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt "tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa", yêu cầu cá nhân thuộc diện kiểm điểm phải "soi" lại quá trình công tác từ ngày 1-1-2010 đến tháng 6-2018. Trong đợt sinh hoạt này, có 262/262 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa; trong đó 12 đồng chí phải kiểm điểm sâu về những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực mình phụ trách. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của cá nhân dù đã được kiểm điểm, nhưng nguy cơ nếu không nhắc lại có thể bị "quên" thì thông qua đợt sinh hoạt này, các đồng chí ấy tiếp tục rút bài học kinh nghiệm. Thí dụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy Chợ Mới thẳng thắn nhận khuyết điểm trong quá trình giữ chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy, đã để một cán bộ ở xã Thanh Vận tham nhũng tiền chế độ của học sinh; còn buông lỏng quản lý, để xảy ra tệ nạn đánh bạc trên địa bàn dẫn tới bị kỷ luật khiển trách; chỉ đạo giải quyết kiến nghị của nhân dân thôn Quan Làng II, xã Thanh Vận về đền bù đất lòng hồ Tân Minh chưa quyết liệt, dẫn tới vụ việc kéo dài...

Ðối thoại là một trong những giải pháp được Bắc Cạn thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Ngày 21-8, UBND tỉnh Bắc Cạn tổ chức cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện 32 doanh nghiệp. Tại đây, các doanh nghiệp kiến nghị giải quyết 69 vấn đề, trong đó nổi bật là việc giải quyết thủ tục thuế và sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, ngày 27-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo Cục Thuế kiểm tra, giải quyết kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ để chấn chỉnh kịp thời những bất cập; đồng thời yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hạn chế trong công tác thanh tra. Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức được 60 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Kỷ luật nghiêm minh

Từ năm 2016 đến nay, Bắc Cạn đã tiến hành 107 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ, qua đó phát hiện và yêu cầu 19 cơ quan, đơn vị có sai phạm về chấp hành thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức, việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân còn chậm trễ... phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm nghiêm trọng. Huyện Chợ Mới qua kiểm tra 69 cơ quan, cơ sở, phát hiện thấy vi phạm đã xử lý buộc thôi việc hai trường hợp, hạ bậc lương một trường hợp và khiển trách tám trường hợp. Ba huyện Pác Nặm, Chợ Ðồn, Na Rì đã xử lý kỷ luật 46 cán bộ, công chức vi phạm công vụ. Công an tỉnh cũng đã thực hiện 16 cuộc thanh tra hành chính đối với 125 lượt công an các đơn vị, địa phương; kết quả là kiến nghị xử lý kỷ luật 36 cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

Tỉnh Bắc Cạn còn chỉ đạo công khai quyết định thanh tra, kiểm tra, thi hành kỷ luật và yêu cầu cán bộ, cơ quan, đơn vị có sai phạm phải chấn chỉnh và xin lỗi công khai. Năm 2016, Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Cạn có ba vụ án truy tố không đúng tội, gây oan sai thì tất cả đều đã được tổ chức xin lỗi công khai, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm theo quy định. Tất cả những thông báo kỷ luật, thi hành kỷ luật của Ðảng, kết luận thanh tra đều được tỉnh gửi tới các cơ quan báo chí, đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những sai sót, vi phạm tại cơ quan, đơn vị mình, không để xảy ra việc đùn đẩy trách nhiệm. Năm 2016, qua thanh tra, tỉnh Bắc Cạn phát hiện việc giới thiệu khám, giám định người tham gia hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học/đi-ô-xin (giai đoạn 2009 - 2012) thực hiện không đúng quy định (có tới 188 trường hợp được Hội đồng giám định y khoa tỉnh cộng thêm tỷ lệ % của các bệnh không thuộc danh mục bệnh được Bộ Y tế quy định). Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh đã thi hành kỷ luật Giám đốc các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng một số cán bộ các phòng chuyên môn; kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Công tác giám sát của cấp ủy, chính quyền, HÐND, đại biểu dân cử, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn, nhất là trong việc tổ chức thực hiện chính sách luật pháp của Nhà nước, những vấn đề bức xúc của nhân dân, để từ đó quy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Ðến nay, các hiện tượng gây phiền hà, khó khăn, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ đã giảm; tình trạng bỏ giờ làm việc, đi muộn, về sớm, sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa cơ bản đã được khắc phục. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 11 bậc, thể hiện chất lượng thực thi công vụ được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số yếu kém. Ðó là việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 26, quy định còn biểu hiện hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát, một số trường hợp xử lý vi phạm chưa kiên quyết. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ của tỉnh và của nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị còn hình thức, chưa hiệu quả, thiếu tác dụng giáo dục, phòng ngừa.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị 26, trong đó tập trung cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu các cơ quan Ðảng, chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân được tổ chức thường xuyên hơn nữa. Ðẩy mạnh việc tinh giản biên chế trong các cơ quan Ðảng, Nhà nước theo lộ trình; nâng cao chất lượng cán bộ; đổi mới thực chất việc đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, bảo đảm thực chất, khách quan, trung thực.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt nêu trên, Bắc Cạn tiếp tục quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thực thi công vụ, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

TUẤN SƠN