Xuất khẩu tăng 7,4% so cùng kỳ

Thứ Tư, 06-11-2019, 04:12

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng ước tính đạt hơn 427 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 217 tỷ USD, tăng 7,4% so cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế trong nước đang dần khẳng định vị thế với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,2%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,9%), đồng thời tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này cũng chiếm 30,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (tăng 2,3 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước). Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng ước tính xuất siêu bảy tỷ USD.

PV