Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội dẫn đầu cả nước

Thứ Hai, 02-12-2019, 20:34

NDĐT - Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả toàn diện trên các ngành, lĩnh vực. Các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu duy trì tăng khá so với cùng kỳ, có khả năng hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng đạt 234,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán, tăng 12,4% cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 15,08 tỷ USD, tăng 18,4%. Sản xuất công nghiệp duy trì đà phát triển tốt tính chung 11 tháng tăng 8,2%. Công tác kết nối cung - cầu, thúc đẩy lưu thông hàng hóa được đẩy mạnh; kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái được tăng cường.

Thu hút đầu tư nước ngoài 11 tháng đầu năm đạt 7,38 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, trong đó: vốn đăng ký cấp mới 1,47 tỷ USD; dự án tăng vốn 578 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 5,33 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước đạt 44,37 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 25,18 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký 356,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9% về số lượng và 39% về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

Khách du lịch đến thành phố trong 11 tháng đạt 26,34 triệu lượt, tăng 9,9% cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế đạt 6,02 triệu lượt, tăng 12%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 92,45 nghìn tỷ đồng, tăng 31,6%.

QUỐC TOẢN