Thoái vốn nhà nước đạt 7,8% kế hoạch

Thứ Tư, 11-12-2019, 03:24

Ngày 10-12, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018; kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước năm 2019.

Theo đó, năm 2019 có chín doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH, lũy kế giai đoạn 2016 - 2019 đã có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng. Tuy nhiên trong 168 doanh nghiệp đã CPH chỉ có 36 doanh nghiệp thuộc danh mục 128 doanh nghiệp phải hoàn thành CPH trong các năm 2017 - 2020. Như vậy, tiến độ CPH còn chậm, không đạt được kế hoạch đề ra khi số doanh nghiệp còn phải thực hiện CPH theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2019, có 13 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn trong các năm 2017 - 2020 đã thoái lượng vốn có giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

PV