Thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên

Thứ Hai, 18-11-2019, 20:09

NDĐT - Ngày 18-11, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Phú Yên và các bên liên quan tổ chức hội nghị ra mắt Hợp tác xã Lâm nghiệp công nghệ cao tỉnh Phú Yên. Đây là mô hình kinh tế hợp tác có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp bền vững theo định hướng của Chính phủ.

Hợp tác xã Lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên được hình thành bao gồm 24 thành viên trong đó có 18 thành viên là cá nhân hộ gia đình; sáu thành viên có tư cách pháp nhân gồm: bốn Hợp tác xã và hai doanh nghiệp.

Mục tiêu hoạt động của Hợp tác xã là cung ứng các dịch vụ lâm nghiệp với kỹ thuật tiên tiến; cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất; đại diện doanh nghiệp tham gia Hợp tác xã (Công ty TNHH một thành viên Bảo Châu Phú Yên) thực hiện việc bao tiêu sản phẩm gỗ rừng trồng với mức giá ổn định trong thời gian 5 năm (có điều chỉnh khi giá thị trường tăng cho người trồng rừng).

Diện tích rừng trồng của các hộ thành viên tham gia Hợp tác xã đến năm 2020 được xác định là 10.000 hecta và đến năm 2025 con số này tăng lên 25.000 hecta. Nhu cầu vốn ban đầu để triển khai thực hiện chăm sóc bảo vệ rừng là 200 tỷ đồng.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Việc hình thành Hợp tác xã lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên có ý nghĩa rất lớn. Trước hết sẽ thay đổi cơ cấu, chất lượng rừng trồng so với trước đây. Rừng trồng được thực hiện theo các bước quy chuẩn của thế giới. Và từ đây giá trị rừng sẽ được nâng lên rất cao. Điều này có đóng góp quan trọng vào việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của địa phương.

Việc thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp của địa phương mà đây còn là mô hình Hợp tác xã lâm nghiệp quy mô cấp tỉnh theo ngành hành đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ có có sự hỗ trợ phát triển Hợp tác xã lâm nghiệp công nghệ cao của tỉnh Phú Yên theo chuỗi giá trị bền vững. Việc thành lập mô hình Hợp tác xã này có ý nghĩa kinh tế - xã hội rất lớn cho tỉnh Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung trước mắt và lâu dài. Khi đã có hợp tác xã, toàn bộ gỗ rừng trồng phải được hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng FSC và kết hợp với xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Từ đây giá trị kinh tế lâm nghiệp trong chuỗi sẽ được nâng lên đáng kể.

Tỉnh Phú Yên hiện có trên 218.188 hecta rừng, trong đó có 103,465 hecta rừng trồng, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, diện tích rừng này chủ yếu là thuộc sở hữu của các hộ trồng rừng nhỏ lẻ, manh mún; sức cạnh tranh không cao và luôn bị ép giá…

Việc thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên là mô hình kinh tế hợp tác được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững và mang lại hiệu quả cao.

TRÌNH KẾ