Ngân hàng Thế giới hợp tác Phú Yên trên nhiều lĩnh vực

Thứ Bảy, 16-11-2019, 15:49

NDĐT- Ngày 16-11, tại thành phố Tuy Hoà diễn ra hội nghị "Hợp tác phát triển Phú Yên - Ngân hàng Thế giới”.

Tại hội nghị, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định: Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn sàng hợp tác và muốn là đối tác với tỉnh Phú Yên. Sự hợp tác trên các lĩnh vực này cũng là định hướng trong mối quan hệ giữa WB với Việt Nam. Chúng tôi sẽ đồng hành với tỉnh Phú Yên. Sau hội nghị này, WB sẽ có những hành động cụ thể triển khai các bước tiếp theo để có thể thực hiện được dự án.

Trong những năm qua, tỉnh Phú Yên đã tích cực huy động nhiều nguồn lực để tiếp tục đầu tư cải thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2011- 2015, tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 14 dự án với tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt hơn 1.385 tỷ đồng, tăng 21,1% so với giai đoạn 2006 – 2010. Nguồn vốn này chủ yếu từ các nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW), Cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Phú Yên đã thu hút được hai dự án với tổng vốn ODA và vay ưu đãi sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới gồm: Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai và Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Phú Yên mong muốn được WB hỗ trợ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể như: hỗ trợ, tài trợ tín dụng để xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai như xây dựng kè biển, xây dựng hồ chứa nước; hỗ trợ kỹ thuật về lập quy hoạch, nghiên cứu khả thi phát triển thành phố Tuy Hòa là đô thị thông minh...; hỗ trợ tư vấn kết nối với các nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh hợp tác công – tư,...

Qua xem xét các đề nghị của tỉnh Phú Yên, WB có định hướng tiếp tục hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Phú Yên các dự án hạ tầng mang tính chất "thích ứng" với biến đổi khí hậu để bảo đảm an toàn cho người dân và kết hợp phát triển hạ tầng ven biển để khai thác du lịch; xây dựng thành phố điện tử, thông minh; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên mong muốn Ngân hàng Thế giới trong thời gian đến tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Phú Yên nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế. Tỉnh Phú Yên cam kết trở thành một đối tác địa phương tin cậy của Ngân hàng Thế giới.

TRÌNH KẾ