Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán từ ngày 25-2

Thứ Sáu, 14-02-2020, 04:29

Ngày 13-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, đã ra văn bản về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công theo nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã xây dựng chương trình miễn, giảm phí dịch vụ, gồm: miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến (online) các dịch vụ công (dự kiến áp dụng đến hết tháng 12-2020); giảm phí chuyển mạch từ 1.800 đồng xuống 500 đồng/giao dịch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ (từ 500 nghìn đồng/giao dịch trở xuống), dự kiến áp dụng từ ngày 25-2.

NHNN đề nghị các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nghiên cứu, xây dựng kế hoạch áp dụng các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, phù hợp chương trình miễn, giảm phí của NAPAS.

PV