Con số ấn tượng

Thứ Hai, 30-11-2020, 03:40

2,16 triệu tỷ đồng là số dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tính đến cuối tháng 10-2020, tăng 6,5% so cuối năm 2019, chiếm gần 25% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.