Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Chủ Nhật, 20-10-2019, 05:52

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Theo đó, để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, hạn chế phiền hà cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 11-2019.

PV