Trường Đại học Phan Thiết đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Thứ Năm, 14-11-2019, 19:43
PGS, TS Võ Khắc Thường - Hiệu trưởng (trái), nhận Giấy chứng nhận Trường Đại học Phan Thiết đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

NDĐT - Chiều 14-11, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố Quyết định và trao giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học cho Trường Đại học Phan Thiết.

Trường Đại học Phan Thiết được thành lập từ năm 2009, đến nay trường đang đào tạo chín ngành hệ đại học và một ngành chương trình thạc sĩ. Qua 10 năm, trường đã đào tạo được 2.999 cử nhân các ngành, 140 thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm hằng năm hơn 90%.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Phan Thiết luôn đặt mục tiêu chất lượng đào tạo lên hàng đầu. Qua từng năm, trường đã lần lượt triển khai các bước đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới, gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, bốn lĩnh vực được kiểm định: bảo đảm chất lượng về chiến lược; về hệ thống; về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động của nhà trường với quan điểm tiếp cận Bộ tiêu chuẩn mới trong đánh giá về quản trị chiến lược trường đại học và chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Qua khảo sát, thẩm định và đánh giá của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 27-9-2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra Quyết định trao Giấy chứng nhận Trường Đại học Phan Thiết đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Với việc được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học sẽ là tiền đề để Trường Đại học Phan Thiết nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng; đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Bình Thuận, cũng như trong khu vực và cả nước.

ĐÌNH CHÂU