Tặng Bằng khen 1.324 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT

Thứ Năm, 28-05-2020, 01:42
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định tặng Bằng khen 1.324 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2020.

Trong số các địa phương có học sinh được tặng Bằng khen, Thủ đô Hà Nội có số lượng nhiều nhất, gồm 103 em, trong đó có 15 em đoạt giải Nhất, 44 giải Nhì và 44 giải Ba. Những địa phương có truyền thống học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT vẫn chiếm ưu thế như: Nghệ An có 69 học sinh (13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba); Vĩnh Phúc có 63 học sinh (bốn giải Nhất, 34 giải Nhì, 25 giải Ba); Hải Phòng 57 học sinh (bảy giải Nhất, 26 giải Nhì, 24 giải Ba); Nam Định 53 học sinh (bốn giải Nhất, 22 giải Nhì và 27 giải Ba). Các đại học, trường đại học có cơ sở giáo dục phổ thông cũng có nhiều học sinh đoạt giải được tặng Bằng khen như: Đại học Quốc gia Hà Nội có 51 học sinh (11 giải Nhất, 31 giải Nhì, chín giải Ba); Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 34 học sinh (hai giải Nhất, 14 giải Nhì, 18 giải Ba); Trường đại học Sư phạm Hà Nội 33 học sinh (ba giải Nhất, chín giải Nhì, 21 giải Ba)…

PV