Vì TP Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu

Thứ Hai, 23-09-2019, 21:54
Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU về "Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước". Ðây là một trong những "kênh" quan trọng để Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp thu, chắt lọc những ý kiến, góp ý xác đáng của người dân trong việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào quý IV năm 2020…

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 305 KH/TU nhằm phát huy tinh thần dân chủ một cách thực chất, có chiều sâu; thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy trong việc lắng nghe ý kiến, góp ý của nhân dân; khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân thành phố, đồng bào các giới, kiều bào góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố về mọi mặt.

Qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lắng nghe ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các chương trình đột phá mà Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 10 đã đề ra, đồng thời tiếp thu những ý kiến, góp ý cho việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 11.

Một trong những yêu cầu của Kế hoạch là khuyến khích tiếp nhận nhiều ý kiến, đề án, chương trình, kế hoạch với các giải pháp khả thi, hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, các điểm nghẽn trong sự phát triển của thành phố hiện nay và tương lai.

Theo đó, lãnh đạo thành phố sẽ có những cuộc gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của nhân dân vào sáng thứ bảy hằng tuần, từ đầu tháng 10-2019 đến hết tháng 1-2020. Nội dung chính là lắng nghe, tiếp nhận các giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; phát triển hệ thống doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá của thành phố như: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa - thể thao; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo để thành phố thật sự là trung tâm của cả nước và khu vực, gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện; bảo tồn và phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Các giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm.

Các giải pháp xây dựng Ðảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền thành phố hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố thông minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương nước ngoài, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình phát triển và hội nhập của thành phố. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thành phố sẽ tổ chức hai cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những kỳ vọng của nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thu thập thông tin được thực hiện bằng ba hình thức, gồm: Phiếu xin ý kiến; phỏng vấn sâu; phân tích cây vấn đề. Ngoài thu thập thông tin bằng phiếu còn sử dụng hình thức khảo sát trực tuyến. Cụ thể, gửi thu thập ý kiến ngẫu nhiên thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo..., hoặc các ứng dụng OTT (over the top) như: Viber, Imessage, Facebook, Messenger,... hoặc hộp thư điện tử (email). Cùng với đó, sẽ tổ chức diễn đàn trên báo chí để lắng nghe những góp ý cho sự phát triển của thành phố. Theo đó, từ tháng 9-2019 đến tháng 3-2020, các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để người dân góp ý; tăng cường tuyên truyền về các buổi gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo thành phố với các tầng lớp nhân dân... để lắng nghe những góp ý, hiến kế. Tất cả người dân trong nước và ngoài nước đều có thể tham gia góp ý trên các diễn đàn này…

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu Thường trực các quận ủy, huyện ủy của thành phố triển khai kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên cơ sở, nhân dân các khu phố, ấp, tổ dân phố; phân công Ban Tuyên giáo tiếp nhận thông tin về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Ðồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận các ý kiến, góp ý của nhân dân, cán bộ, đảng viên... trên địa bàn; định kỳ hằng tháng gửi báo cáo về Thường trực Thành ủy thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy…

Bài và ảnh: HỒNG ÂN