Những mô hình làm theo Bác

Thứ Năm, 29-08-2019, 20:54
Nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ đờn ca tài tử - một mô hình làm theo Bác của Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, quận 10. Trong ảnh: Tiết mục đờn ca tài tử đoạt giải nhất của Trung tâm Văn hóa Hòa B

Bằng sự nỗ lực của từng tập thể, cá nhân trong việc cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị trên địa bàn quận 10, TP Hồ Chí Minh đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó giúp nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ của quận.

Những năm qua, công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW được Ðảng ủy Cơ quan chính quyền quận 10 tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức một cách đầy đủ. Ðể việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, sát với tình hình của đơn vị mình, Ðảng ủy Cơ quan chính quyền quận đã chú trọng việc xây dựng những mô hình, sáng kiến phù hợp. Khi được triển khai thực hiện, những mô hình này đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng đơn vị trực thuộc. Ðồng chí Nguyễn Tấn Mỹ, Phó Bí thư Ðảng ủy Cơ quan chính quyền quận 10 cho biết, đảng ủy đã triển khai thực hiện mô hình “4 ý thức” đến các chi bộ, đơn vị trực thuộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng phải rèn luyện ý thức về thực hành tiết kiệm, ý thức về tác phong làm việc, ý thức về trách nhiệm và ý thức về học tập để nâng cao hiệu quả làm việc cho bản thân, dẫn đến nâng cao chất lượng hoạt động của từng chi bộ, đơn vị.

Ngoài ra, ở mỗi chi bộ trực thuộc, Ðảng ủy Cơ quan chính quyền quận 10 đều xây dựng những mô hình phù hợp với hoạt động của đơn vị mình như: mô hình “4 thực” (thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện tác phong làm việc nơi công sở, thực hiện công tác vận động quần chúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí) của Chi bộ Phòng Quản lý đô thị, mô hình “Giảm nghèo giai đoạn 3 về trước lộ trình thành phố 2 năm” của Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, mô hình “3 không” (không quan liêu, không tiêu cực, không hình thức) của Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, mô hình “Thực hiện cải cách hành chính trong tiếp công dân và giải quyết bức xúc của công dân” của Chi bộ Văn phòng HÐND và UBND quận, mô hình “Rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh từ 7 ngày còn 5 ngày” và mô hình Thực hành công cụ Kaizen 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) của Chi bộ Phòng Kinh tế… Những mô hình này đang được triển khai hiệu quả, từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, trở thành những việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên.

Ðối với Ðảng ủy phường 5, Ðảng ủy phường đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến toàn hệ thống chính trị của phường bằng nhiều hình thức đa dạng như: trao đổi, thảo luận, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp giới thiệu những gương làm theo tại chi bộ hoặc những gương điển hình đã được biểu dương. Theo đồng chí Thái Nguyên Phương, Bí thư Ðảng ủy phường 5, ngoài đa dạng hình thức tuyên truyền, Ðảng ủy phường còn chú trọng việc xây dựng mô hình hằng năm để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Năm 2017, Ðảng ủy phường đăng ký mô hình “Ðoàn kết, trung thực, trách nhiệm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, năm 2018 là mô hình “Chung tay vì người nghèo” và năm 2019 là mô hình “Nâng cao sự hài lòng của người dân, hộ sản xuất, kinh doanh với cơ quan, đơn vị”. Mỗi mô hình đều gắn với nhiệm vụ trọng tâm từng năm của đảng ủy phường, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo thêm sự hài lòng của người dân với cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn đang được triển khai và mang lại hiệu quả tại các đơn vị trên địa bàn quận 10. Ðó là mô hình “tự soi, tự sửa” của Ðảng bộ Công an quận, mô hình củng cố hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của chi bộ Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, mô hình “Tăng cường trách nhiệm đối với người bệnh - Nụ cười của nhân viên Y tế” tại Bệnh viện quận 10, mô hình mỗi đoàn thể chịu trách nhiệm giám sát về trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường với một tuyến đường trên địa bàn phường của Ðảng bộ các phường 1, phường 6, phường 13, phường 14…

Bên cạnh những đơn vị triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả, một số cấp ủy cơ sở đảng chưa quan tâm việc lựa chọn mô hình, giải pháp để tập trung lãnh đạo thực hiện. “Trên địa bàn quận vẫn còn một số đơn vị chưa thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký rèn luyện của cán bộ, đảng viên gắn liền với Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Quận ủy trong bản đăng ký, chưa có hình thức đổi mới trong tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình được tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”, đồng chí Nguyễn Thị Yến Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 cho biết. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội quận cũng chưa có giải pháp mang tính thường xuyên, vẫn còn mang tính phong trào trong từng thời điểm nhất định. Việc tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị 05, các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt trong nhân dân còn hạn chế cho nên sức lan tỏa chưa thật sự mạnh mẽ.

Trước thực tế nêu trên, để các mô hình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả, lan rộng trong quần chúng nhân dân, Quận ủy quận 10 đã đề nghị lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội quận tiếp tục phát động mạnh mẽ, hiệu quả trong đoàn viên, hội viên và nhân dân việc học và làm theo Bác gắn với những việc làm cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng đối tượng, đoàn viên, hội viên. Các phong trào thi đua cần tiếp tục được phát động trong các cơ quan, đơn vị, trên các lĩnh vực, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh, trật tự mỹ quan đô thị… Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đảng trong lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, cùng với đó là kịp thời nêu gương những cách làm hay của tập thể và cá nhân trong mỗi cơ quan đơn vị. Ðồng thời, từng đơn vị cần tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đề ra mô hình, giải pháp, sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc, từ đó chú trọng nhân rộng ra cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

BÀI, ẢNH: LINH NGUYỄN