Khẩn trương cải cách hành chính

Thứ Hai, 10-06-2019, 22:44
Người dân làm thủ tục hành chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 12.

“Thành phố Hồ Chí Minh mà chậm thực hiện cải cách hành chính thì không thể gọi năm 2019 là năm đột phá về cải cách hành chính được”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Trương Văn Lắm, kết quả chỉ số cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 của TP Hồ Chí Minh vẫn giữ hạng 10, nhưng điểm bị giảm là 3,87 điểm. Nhìn chung cơ cấu chấm điểm mới các đơn vị đều giảm điểm; điển hình như tỷ lệ giải ngân thấp, doanh nghiệp thành lập thấp, báo cáo của sở, ngành chậm cũng bị trừ điểm. Sở Nội vụ sẽ báo cáo, tham mưu lãnh đạo thành phố chấn chỉnh ngay việc chậm trễ của các sở, ngành trong thời gian tới bởi nếu không có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành thì nhiều thủ tục sẽ bị chậm trễ, tất cả đều bị trừ điểm. Theo đó, từng sở, ngành phải tự mình đánh giá, nghiêm túc thực hiện, khắc phục thiếu sót. Về việc này, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hiện nay, việc triển khai Chính phủ điện tử đang gặp khó khăn do thực hiện chưa đồng bộ. Sử dụng phần mềm đa dạng và đầu tư mỗi nơi một kiểu khiến cho việc phục vụ hành chính công cấp độ 3, cấp độ 4 gây lãng phí, không đồng bộ. Nếu thực trạng này tiếp tục thì sẽ khó thực hiện đồng bộ trục cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến từ trung ương đến địa phương. Tinh thần của thành phố là sẽ tiếp tục triển khai những công việc đã làm, đồng thời rà soát lại, phổ biến và nhân rộng mô hình, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu. Ðể đẩy mạnh cải cách TTHC, đầu năm 2019, thành phố đã chọn 40 bộ thủ tục để làm quy trình thủ tục liên thông giữa các sở, ngành. Tuy nhiên, hiện mới thực hiện liên thông được 10 bộ thủ tục. Ðồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, tiến độ triển khai liên thông 40 bộ thủ tục như vậy là chậm, 6 tháng mới làm được 10 bộ. Thời gian tới, các sở, ngành phải phối hợp Sở Tư pháp tăng cường nhân lực để sớm hoàn thành 40 bộ thủ tục. Ðồng chí Trương Văn Lắm cũng chỉ rõ những hạn chế trong cải cách hành chính của thành phố. Giám đốc Sở Nội vụ thành phố khẳng định, muốn nâng cao cải cách hành chính, từng sở, ngành cần báo cáo nguyên nhân chủ quan dẫn đến trừ điểm, nếu không, muốn lên hạng cũng khó thực hiện. Ngoài mục tiêu đứng tốp 5 trong cả nước, mục tiêu cao nhất vẫn là nâng tỷ lệ hài lòng lên mức cao hơn.

Ðối với các dự án phát triển đô thị thông minh cũng như ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý TTHC, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Võ Thị Trung Trinh cho biết, Sở đang phát triển kho dữ liệu dùng chung, tích hợp các kho dữ liệu từ các quận, huyện để tích hợp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu người nộp thuế. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc với Bộ Công an về việc hỗ trợ thành phố hoàn thành cơ sở dữ liệu tạm trú và thường trú của người dân. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố sẽ tập hợp, tổng hợp xem việc thực hiện kết luận của Thường trực UBND tại các sở, ngành, quận, huyện thực hiện kết quả và tỷ lệ hoàn thành như thế nào trong 6 tháng đầu năm 2019, bởi điều này gắn chặt với hiệu quả công việc theo đề án thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức. Cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC. Ðến hết tháng 7-2019 phải hoàn thành 40 bộ TTHC liên thông các sở, ngành. Ðối với 85 đầu việc ủy quyền (theo Nghị quyết 54), phải có đánh giá, xem việc ủy quyền đó có gặp vấn đề gì hay không, chỗ nào chưa được để tập trung tháo gỡ. Ðồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, sẽ kiểm tra thường xuyên đột xuất tối thiểu 30% số cơ quan, đơn vị về cải cách hành chính. Xây dựng quy chế với từng ngành, từng địa phương, quyết tâm đổi mới tinh thần làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp, không né tránh, đùn đẩy. “Nếu chúng ta cứ nhân nhượng và không quyết tâm thực hiện thì từ nay đến cuối năm, thành phố không thể hoàn thành được 40 bộ thủ tục hành chính liên thông giữa sở, ngành. Các sở, ngành cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính để đạt hiệu quả tốt hơn. Các sở, ngành, quận, huyện có kế hoạch triển khai cụ thể nhưng cần xem lại quá trình thực hiện như thế nào và đang vướng ở khâu nào, báo cáo văn phòng UBND thành phố để cùng tháo gỡ. Không thể để xảy ra việc đùn đẩy trách nhiệm", Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.

NGUYÊN QUỐC