Bắc Kạn tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

Chủ Nhật, 01-12-2019, 17:16
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dự, cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nhấn nút khai trương LGSP Bắc Kạn.

NDĐT- Chiều 1-12, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ công bố tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), một trong các nội dung hợp tác phát triển giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với tỉnh Bắc Kạn.

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh LGSP là hệ thống nền tảng lõi trong khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn được Bộ Thông tin và truyền thông hỗ trợ tỉnh xây dựng. Hiện tại, nền tảng LGSP của Bắc Kạn đã kết nối thành công với nền tảng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm: các danh mục dùng chung, như: địa giới hành chính, dân tộc, chức danh… cùng với hệ thống hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Bảo hiểm xã hội...

Nền tảng LGSP sẽ giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc kết nối thành công với các hệ thống thông tin quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ cho phép mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tra cứu, tìm kiếm dữ liệu theo từng lĩnh vực, chuyên ngành cụ thể. Việc hoàn thành nền tảng LGSP giúp Bắc Kạn thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông (ICT Index), từng bước xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nói chuyện chuyên đề, giải đáp các thắc mắc của đại biểu về nội dung, các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TUẤN SƠN