Bình Dương chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Hai, 14-09-2020, 14:42
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng Cờ cho Đảng bộ thị xã Tân Uyên tại buổi khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến giữa tháng 8-2020, tại Bình Dương, Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành tốt, đạt yêu cầu và tiến độ đề ra. Đây là cơ sở, là điều kiện rất quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các Văn bản hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đến ngày 27-6, tất cả 579/579 chi, đảng bộ cơ sở và đến ngày 14-8, toàn bộ 14/14 đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp; 100% đại hội đều hoàn thành bốn nội dung và bảo đảm thời gian quy định.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương, quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Trung ương, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, công phu, có chất lượng và được đánh giá cao. Công tác nhân sự trước đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, các cấp ủy đều thực hiện giảm 5% cấp ủy viên và tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ bình quân so với nhiệm kỳ trước. Công tác bầu cử tại đại hội đúng quy định và đạt kết quả rất tốt, bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, bảo đảm số lượng, cơ cấu và nhân sự dự kiến theo quy định. Đối với 14/14 đảng bộ cấp trên cơ sở, kết quả bầu cử ban chấp hành khóa mới có số phiếu tập trung cao, đồng chí trúng cử ban chấp hành đạt số phiếu thấp nhất cũng trên 85%; bình quân tỷ lệ nữ đạt 23,6% và tỷ lệ trẻ đạt 16,9%, đều cao hơn so quy định của Trung ương.

Quá trình tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Đảng bộ thị xã Tân Uyên được Tỉnh ủy Bình Dương chọn làm đơn vị điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương. Xác định công tác tổ chức đại hội điểm vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn, Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên đã thành công tốt đẹp, thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nổi bật của đại hội là giới thiệu tham gia cấp ủy chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ nữ; kết quả có 31,7% tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 và 29,26% tỷ lệ cán bộ nữ trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Uyên khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Dương chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh -0
 Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên được Tỉnh ủy Bình Dương chọn làm đơn vị điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương đạt kết quả tốt. 

Từ thực tế của Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó đề nghị các đảng bộ trực thuộc còn lại tiếp thu, rút kinh nghiệm và cần khẩn trương điều chỉnh bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch tổ chức, phục vụ đại hội theo quy định chung và phù hợp với từng địa phương, đơn vị; nghiên cứu bám sát các hướng dẫn của cấp trên về tổng hợp ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội cấp trên mang tính khái quát cao; đồng thời xây dựng các chương trình, kịch bản, chuẩn bị tài liệu, thông tin ứng cử viên phục vụ công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo quy định chung và diễn biến theo từng nội dung của đại hội, chú trọng xây dựng nhật ký đại hội để rút ra bài học cho đảng bộ và cho nhiệm kỳ sau… Nhờ đó, đại hội cấp trên cơ sở tại Bình Dương đã thành công tốt đẹp.

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cùng với chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Tỉnh ủy Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đúng quy định và bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho biết: Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh được tập trung chỉ đạo thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc. Trong đó, dự thảo các văn kiện, đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội các đảng bộ trực thuộc; gửi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan Trung ương và đã công bố rộng rãi để lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, bổ sung và hoàn thiện; bảo đảm cho báo cáo chính trị thật sự là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển của Bình Dương trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện, Tỉnh ủy Bình Dương đã tập trung xây dựng hoàn thành Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới để trình đại hội. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương và nguồn cán bộ quy hoạch, Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc quy trình năm bước để giới thiệu nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đạt chất lượng cao. Kết quả bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu ở từng bước trong quy trình năm bước đều rất tập trung, số phiếu giới thiệu đạt từ 95% trở lên và bỏ phiếu một lần là đủ số lượng nhân sự cần giới thiệu.

Nhìn chung, phương án nhân sự cấp ủy tỉnh Bình Dương khóa mới đã bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng theo đúng quy định của Trung ương và phù hợp đội ngũ cán bộ của tỉnh; phương án nhân sự cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh.

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, đến nay toàn bộ dự thảo các văn kiện và Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã được chuẩn bị xong, bảo đảm đúng quy định và có chất lượng.

Ngày 10-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trình Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi tổ chức đại hội vào giữa tháng 10-2020. Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Với thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, cùng với công tác chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận trong xã hội rất cao. Đây là cơ sở, là điều kiện rất quan trọng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp; tạo ra những tiền đề mới để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Dương tiếp tục đoàn kết, vững bước tiến lên, xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TRỊNH BÌNH