Kỷ luật PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang vì không chấp hành quyết định điều động

Thứ Năm, 22-08-2019, 18:01

NDĐT- Chiều 22-8, tại Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai Quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt đảng đối với đồng chí Nguyễn Thành Nhơn, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang, vì không chấp hành quyết định điều động về Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Quyết định nêu rõ: đồng chí Nguyễn Thành Nhơn đã vi phạm Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Đảng “không phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”; vi phạm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “không chấp hành sự phân công của tổ chức”; vi phạm Quy định số 101 – QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về ý thức tổ chức kỷ luật “Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức”.

Vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Quy định 102 – QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm “Cố ý không chấp hành quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định”. Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Thành Nhơn sinh năm 1967, quê ở TP Cần Thơ, là cử nhân Luật, có 27 năm công tác trong ngành tư pháp. Năm 2004, đồng chí Nhơn được điều động từ Cần Thơ về Sở Tư pháp Hậu Giang, giữ chức Phó giám đốc sở từ năm 2011 đến nay.

Ngày 30-5 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm một số cán bộ, trong đó có quyết định điều động và giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Nhơn, phó giám đốc Sở Tư pháp về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Tuy nhiên, đồng chí này đã từ chối nhận quyết định điều động, vì cho rằng vị trí công tác mới không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

PHÙNG DŨNG