Trái phiếu chính phủ hút thêm 11.710 tỷ đồng đầu tư

Thứ Hai, 24-12-2018, 23:58

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 19-12 đã huy động được tổng cộng 11.710 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (5.000 tỷ đồng), 15 năm (5.000 tỷ đồng).

Kết quả, cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 17 thành viên dự thầu, huy động được 5.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12-12-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 4.710 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12-12-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.
Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 161.487 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG