Mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hậu theo công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc

Thứ Hai, 25-11-2019, 01:32
Ảnh: NGUYỄN NAM (TTXVN)

Huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) phấn đấu đến năm 2020 có thêm 1.000 ha trồng cây ăn quả các loại cho hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập bình quân lên trên 35 triệu đồng/người/năm.