Kiều bào Lào gửi trọn niềm tin vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, 27-01-2021, 16:27
Ông Phạm Văn Hùng khẳng định, chủ đề của Đại hội công bố tại Phiên khai mạc đáp ứng lòng mong mỏi không chỉ của cán bộ, đảng viên cả nước mà cả của kiều bào ở nước ngoài.

Phấn khởi, tự hào và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những ý kiến của kiều bào tại Lào. Theo dõi Phiên khai mạc Đại hội với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, kiều bào tại Lào tin tưởng, rất nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết sẽ được đưa ra xem xét và thông qua tại Đại hội.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội người Việt Nam tại Lào cho biết, qua theo dõi Phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, qua đó ông đã biết được cụ thể về những kế hoạch lớn, mang tính chiến lược và dài hạn như tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2021-2025); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Còn trong Diễn văn khai mạc do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc cho thấy, cán bộ, đảng viên, người dân Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng. Việc đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sẽ giúp cho đất nước phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều này đã làm cho ông rất phấn khởi trong hai ngày vừa qua.

Ông Phạm Văn Hùng cũng cho biết, ngay nội dung chủ đề của Đại hội đã khái quát rất nhiều vấn đề quan trọng, cần phải tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa, đáp ứng lòng mong mỏi không chỉ của cán bộ, đảng viên cả nước mà cả của kiều bào ở nước ngoài. Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh sẽ giúp Đảng ngày càng mạnh hơn, vai trò ngày càng cao và tạo sự tin tưởng vững chắc đối với kiều bào ở nước ngoài nói chung và kiều bào tại Lào nói riêng.

Ông Phạm Văn Hùng cũng cho rằng, trong chủ đề của Đại hội lần này cũng đề cập đến việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, bảo đảm đất nước ổn định, hòa bình với mục tiêu Việt Nam trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa là việc tiếp tục thực hiện những mục tiêu dài hạn mà Đảng đã đặt ra từ trước đến nay.

Ông Trần Văn Năng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Vientiane, cho biết, là thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thời gian ở Việt Nam, ông luôn được cha ông, một chiến sĩ quân đội kể về sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc của đất nước, nói về sự lãnh đạo của Đảng đã đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ vươn lên làm chủ đất nước. Đến nay, đã hơn 90 năm từ khi có Đảng lãnh đạo, ông cũng như thế hệ trước, vẫn luôn đặt niềm tin vô cùng mạnh mẽ vào đường lối, chính sách của Đảng. Chính nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng mà nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, đưa đất nước ta phát triển như ngày hôm nay.

“Là một trí thức trẻ, một bác sĩ, vẫn hằng ngày thăm khám bệnh nhân, ông Trần Văn Năng mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước, cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với Lào. Kỳ vọng vào Đại hội, ông Trần Văn Năng tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục đưa ra đường lối, chính sách để khuyến khích đội ngũ trí thức, nhân tài ở trong nước phát triển mạnh, thu hút được nhiều kiều bào trí thức ở nước ngoài, bởi luôn nguyện trong tâm kiều bào là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Trần Văn Năng chia sẻ.

Kiều bào Lào gửi trọn niềm tin vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng -0
 Ông Lê Văn Mùi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra được nhiều chính sách mang tính chiến lược, dài hạn.

Là một trong những kiều bào vừa làm công tác hội, vừa là một nhà kinh doanh, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane rất vui mừng khi gặp phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ông phấn khởi khi biết Đại hội Đảng đã khai mạc với rất nhiều nội dung quan trọng được đưa ra. Cũng giống như kiều bào ở Lào, ông Lê Văn Mùi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra được nhiều chính sách mang tính chiến lược, dài hạn và có thêm các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đối với kiều bào, tạo điều kiện cho kiều bào được sinh sống, làm ăn ổn định, hòa đồng với người dân sở tại.

Theo ông Lê Văn Mùi, trong năm 2020 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và kịp thời của Đảng, đất nước Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh, được thế giới đánh giá cao. Nền kinh tế mặc dù bị ảnh hưởng nhưng năm 2020 đạt xuất siêu hơn 19 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm gần đây liên tục xuất siêu. Đây là minh chứng rõ nét nhất của đường lối phát triển kinh tế mà Đảng đã đề ra, đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít nước trên thế giới có mức tăng trưởng kinh tế dương, trở thành hình mẫu cho bạn bè quốc tế. Ông Lê Văn Mùi hy vọng, tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn các vị trí lãnh đạo chủ chốt đặc biệt và xin thay mặt cho kiều bào sinh sống làm ăn tại thủ đô Vientiane, chúc cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)