Năm mươi năm ấy, lời Người

Thứ Sáu, 19-07-2019, 05:03

Lời biệt ly là niềm tin sắt đá

Cuộc trường chinh, đích đến Sài Gòn

Con đường Bác từ Làng Sen thơm ngát

Á, Âu, Mỹ, Phi… vạn nẻo gian nan

Phút chia xa, Bác trở trăn việc Đảng

Gương mẫu, kỷ cương, dân chủ, chí công

Liêm chính, kiệm cần, gắng làm người đầy tớ

Vì nước vì dân, luôn biết tự sửa mình

Yêu thương đồng bào, chăm lo lớp trẻ

Lòng Bác đau khi ai đó bất hòa

Người mong lắm đến ngày thắng lợi

Việt Nam cùng bốn biển hòa ca

Năm mươi năm làm theo lời Bác

Độc lập, hòa bình, thống nhất cầm tay

Dân chủ nhiều hơn, mạnh giàu tiến bước

Giữa năm châu, sáng đẹp Việt Nam này

Nhớ lời Bác, cần gắng mình hơn nữa

Công, nông, binh, trí thức, doanh nhân

Vượt biển lớn, giữ gìn bờ cõi

Cùng năm châu giữ xanh trái đất này

Nhớ lời Bác, phải sửa mình hơn nữa

Đạo đức đề cao, văn hóa đi đầu

Lũ sâu mọt, củi tươi hay củi ướt

Ném vào lò, xanh sạch những mùa sau

Làm theo Bác, mỗi việc làm, to nhỏ

Yêu con người, thương núi thẳm, rừng xa

Mắt đằm thắm và tay ấm nóng

Hồ Chí Minh - Việt Nam mãi vang xa.

Hà Nội, 14-7-2019

NGUYỄN THẾ KỶ