Trình Chính phủ sửa đổi thủ tục công nhận nhà khoa học trẻ tài năng

Thứ Tư, 09-10-2019, 21:02
Thứ trưởng Bùi Thế Duy (bên phải) chủ trì cuộc họp báo.

NDĐT – Chiều 9-10, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Họp báo thường kỳ Quý III. Tại buổi họp báo, Chánh văn phòng Bộ KH và CN Nguyễn Mai Dương cho biết Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định.

Cụ thể, Bộ KH và CN đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12-5-2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH và CN và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22-9-2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH và CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH và CN tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ KH và CN đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục lựa chọn, công nhận nhà khoa học trẻ tài năng và nhiệm vụ của nhà khoa học trẻ tài năng như sau: Nhà khoa học trẻ tài năng là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ dưới 35 tuổi, có trình độ tiến sĩ trở lên và đạt một trong các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 1. Chủ trì công trình đạt giải thưởng uy tín về khoa học và công nghệ trong nước hoặc quốc tế; 2. Là tác giả chính ít nhất năm bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín; hoặc là tác giả của ít nhất hai sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ trong đó có ít nhất một sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; hoặc đã chủ trì thực hiện thành công một nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà kết quả/sản phẩm mang lại có giá trị, tác động, hiệu quả cao về kinh tế xã hội. Ứng viên trong lĩnh vực khoa học xã hội nếu không đáp ứng điều kiện này thì phải đã có ít nhất ba lần tham gia chủ trì hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành ở cấp quốc gia hoặc tham gia hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành tầm quốc tế.

Trước ngày 31-3 hằng năm, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công nhận nhà khoa học trẻ tài năng đến Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức xem xét, thẩm định hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ra quyết định công nhận nhà khoa học trẻ tài năng đối với các trường hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn trước ngày 15-5 hằng năm. Quyết định công nhận nhà khoa học trẻ tài năng được gửi đến các cá nhân và tổ chức có liên quan để thực hiện chính sách trọng dụng đối với nhà khoa học trẻ tài năng.

Ngoài ra, về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, trong Quý III, Bộ KH và CN đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Quyết định số 60/2019/NĐ-CP ngày 5-7-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30-7-2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH và CN; Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22-8-2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Bộ cũng đang trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện hệ thống thể chế thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”…

Bộ trưởng KH và CN đã ký Quyết định số 2000/QĐ-BKHCN ngày 12-7-2019 Ban hành Kế hoạch của Bộ KH và CN triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26-7-2019 của Bộ trưởng KH và CN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26-9-2013 của Bộ trưởng KH và CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN ngày 27-8-2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động KH và CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH và CN; Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25-9-2019 của Bộ trưởng KH và CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED”.

Ngoài ra, Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19-7-2019 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

THẢO LÊ