Kích hoạt hệ thống khởi nghiệp sáng tạo trực tuyến ĐBSCL

Chủ Nhật, 10-11-2019, 18:40
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng các sở khoa học và công nghệ các tỉnh ĐBSCL kích hoạt hệ thống khởi nghiệp sáng tạo.

NDĐT - Đó là nội dung chính của Hội thảo “Du lịch - Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tiềm năng lợi thế vùng đồng bằng sông Cửu Long” do UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức ngày 10-11, với sự tham gia của lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động và thị trường du lịch, các đại biểu là nhà khoa học, kinh tế và doanh nghiệp đã thống nhất cùng hợp tác trong lĩnh vực du lịch vùng ĐBSCL. Qua đó cùng nhau xây dựng sản phẩm độc đáo và khai thác thị trường du lịch vùng ĐBSCL. Với việc kích hoạt hệ thống khởi nghiệp sáng tạo trực tuyến trong hoạt động du lịch, nhằm xây dựng mạng lưới, nguồn lực nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại mỗi địa phương.

Cụ thể, 10 chức năng mà hệ trực tuyến xây dựng là: Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo trực tuyến, tạo sự kiện cho cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phòng thí nghiệm cho các starup, gặp gỡ chuyên gia trực tuyến, tư vấn Luật, siêu thị thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, hỗ trợ đầu tư công nghệ và trang mạng địa phương.

NGUYỄN PHONG