Thiết mộc lan

Thứ Bảy, 14-03-2020, 08:01

Cây ở cạnh phòng bấy lâu nay
Mùa hoa, hương đậm vẫn dâng đầy
Người văn mê mải bao trang viết
Ngọn bút tẩm hương chữ, chữ bay

Mấy hôm dịch dã đi qua phố
Khẩu trang chẳng giấu mắt thâm quầng
Hôm nay lại có thêm người nhiễm
Dịch lớn bùng rồi phía trời tây

Tiếng đài, trang báo tràn Covid
Không gian phảng phất thuốc sát trùng
Điện thoại vang đều mùa chống dịch
Gọi nhau qua mấy lớp khẩu trang

Kiều bào nhắn tin đầy cảm phục
Chính phủ chăm lo mọi người dân
Bên tây, nhiều nước khoe phúc lợi
Dịch về, hoảng hốt với tủi thân

Đang mải buồn vui, cơn gió qua
Mộc lan theo bước ngát quanh nhà
Khẩu trang cũng muốn người thư thái
Mở hết tấm tình đón hương hoa.

Quán Sứ, HN, đêm 12-3-2020

NGUYỄN THẾ KỶ