Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Cẩn trọng khi xác lập kỷ lục về màn đại xòe lớn nhất thế giới

Thứ Tư, 18-09-2019, 19:41

NDĐT - Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh Yên Bái chung quanh đề xuất của tỉnh về việc đề nghị xác lập kỷ lục Guinness "Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới" nêu rõ, cần hết sức thận trọng vì có thể vi phạm các khuyến cáo của UNESCO khi Việt Nam đã đệ trình Hồ sơ ghi danh nghệ thuật này vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 17-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký số 3668/BVHTTDL-DSVH tới UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2521/UBNDVX ngày 12-9-2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xin ý kiến xác lập kỷ lục Guinness "Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới". Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Tháng 3-2019, Việt Nam đã đệ trình Hồ sơ di sản phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ đã được cộng đồng chủ thể của di sản, chính quyền địa phương các cấp có di sản ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Yên Bái đồng thuận trình và cam kết bảo vệ. Theo Hồ sơ, Nghệ thuật xòe Thái có ba loại chính là xòe nghi lễ, xòe vòng, xòe biểu diễn. Trong đó, xòe vòng là múa tập thể, mở rộng dần vòng xòe, cuốn hút mọi người hòa cùng niềm vui trong mỗi dịp Tết đến, xuân về hay trong mỗi dịp lễ hội, cuộc vui, liên hoan...

Tuy nhiên, theo tổ chức UNESCO, đối với hồ sơ đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO, các quốc gia cần lưu ý các khuyến cáo: như cần thận trọng trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản, bởi có thể vô tình gây nên sự ganh đua giữa các cộng đồng hoặc giữa các quốc gia, cũng như cần thiết phải lường trước sự nhạy cảm của các cộng đồng khác trên thế giới.

Ngoài ra, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, nhóm người và cá nhân là một nguyên tắc cơ bản của Công ước 2003... ghi danh di sản vào Danh sách của UNESCO không hàm ý độc quyền hay tạo thành dấu ấn về quyền sở hữu trí tuệ. Hồ sơ đề cử đã khẳng định về sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân hoặc với sự phát triển bền vững.

Khuyến cáo cũng nêu rõ, cộng đồng phải bảo đảm vai trò trung tâm trong việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo vệ được đề xuất với sự đồng thuận trước và tự nguyện trên cơ sở đầy đủ thông tin. Lưu ý giới thiệu di sản trong bối cảnh của chúng và chú trọng vào giá trị và ý nghĩa của chúng đối với cộng đồng có liên quan, hơn là chỉ tập trung vào sức hấp dẫn về thẩm mỹ hoặc giá trị giải trí của di sản. Ngoài ra, sự tác động của hoạt động du lịch đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể phải bảo đảm cộng đồng, nhóm người và cá nhân có liên quan là những người hưởng lợi, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của họ trong quản lý hoạt động du lịch đó; sức sống các chức năng xã hội và ý nghĩa văn hóa của di sản không bị giảm bớt hoặc đe dọa bằng bất kỳ hình thức nào từ hoạt động di sản.

Với ý nghĩa đó, việc tổ chức để xác lập kỷ lục đối với các thành tố của di sản nói riêng và của di sản nói chung cần hết sức thận trọng vì có thể vi phạm các khuyến cáo của UNESCO. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Yên Bái cần cân nhắc việc tổ chức “Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới” để đăng ký xác lập kỷ lục Guinness.

KHÁNH NGUYÊN. Ảnh: NDĐT