Kết quả thư bạn đọc

Thứ Năm, 09-07-2020, 02:59

UBND quận Tây Hồ nhận được đề nghị cung cấp thông tin về việc sử dụng đất, trật tự xây dựng tại khu vực chùa Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ của Báo Nhân Dân. Về việc này, UBND quận Tây Hồ cung cấp thông tin như sau:

1. Về thời điểm tranh chấp đất đai tại khu vực chùa Tứ Liên:

Theo báo cáo của UBND phường Tứ Liên: Ðơn thư, kiến nghị về việc xây dựng phát sinh khi bà Phạm Thị Kiều Hạnh xin cải tạo, sửa chữa nhà ở năm 2003. Theo hồ sơ lưu trữ tại UBND quận: Năm 2016, Ni Sư Thích Ðàm Ðoan gửi đơn về tranh chấp đất đai đến UBND quận và các cơ quan khác.

2. Về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Tiến Lượng: Căn cứ cấp GCN cho gia đình ông Nguyễn Tiến Lượng, gồm: Luật Ðất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Ngày 1-9-2015, UBND quận Tây Hồ ban hành Quyết định số 2390/QÐ-UBND về việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Tiến Lượng tại số 173 Âu Cơ, tổ 26, cụm 4, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội (trong đó diện tích cấp GCN: 92 m2 đất ở sử dụng riêng là đất thổ cư thể hiện tại bản đồ và sổ mục kê năm 1960 mang tên gia đình ông Nguyễn Tiến Ất - là bố đẻ của ông Nguyễn Tiến Lượng. Không cấp GCN đối với diện tích 87,9 m2 đất có nguồn gốc lấn chùa).

3. Nội dung liên quan việc bố trí tái định cư cho bà Phạm Thị Kiều Hạnh:

Ngày 8-1-2010, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 30/TNMT-TTr báo cáo về kết quả kiểm tra sử dụng đất của bà Phạm Thị Kiều Hạnh đang sử dụng nhà đất tại số 171 Âu Cơ, trong đó có nội dung gia đình bà Hạnh thống nhất tự nguyện bàn giao nhà đất đã mua và đang sử dụng cho đại diện chùa Tứ Liên để cải tạo, trùng tu tạo cảnh quan khuôn viên di tích chùa Tứ Liên trên cơ sở chùa Tứ Liên có trách nhiệm bố trí nhà đất tái định cư cho gia đình bà di chuyển đến nơi ở mới. Ngày 30-12-2009, đại diện chùa Tứ Liên đã gửi đơn kiến nghị UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận Tây Hồ xem xét giải quyết bố trí quỹ nhà, đất tái định cư cho gia đình bà Phạm Thị Kiều Hạnh di chuyển. Ngày 5-2-2010, UBND thành phố có Văn bản số 967/UBND-BTCD về việc sử dụng diện tích 73 m2 đất tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Tại văn bản nêu trên, UBND thành phố giao UBND quận Tây Hồ kiểm tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Hạnh, trên cơ sở đó đề xuất phương án bố trí diện tích nhà, đất tái định cư theo quy định của pháp luật. Ngày 11-5-2010, UBND quận Tây Hồ có Văn bản số 521/UBND-TNMT về việc báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng và đề xuất phương án bố trí tái định cư cho gia đình bà Phạm Thị Kiều Hạnh tại số 171 Âu Cơ, phường Tứ Liên liên quan dự án trùng tu di tích chùa Tứ Liên. Tại văn bản nêu trên, UBND quận Tây Hồ đề xuất với UBND thành phố Hà Nội vị trí đất dự kiến bố trí tái định cư cho gia đình bà Hạnh tại phần đất kẹt do UBND phường quản lý thuộc tổ 25, cụm 3, phường Quảng An với diện tích 70 m2 và đề nghị UBND thành phố chấp thuận. Ngày 30-6-2010, UBND thành phố có Văn bản số 4890/UBND-TNMT về việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực chùa Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Tại văn bản nêu trên, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc tại Công văn số 521/UBND-TNMT của UBND quận Tây Hồ. Việc chuyển giao quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư nêu trên phải bảo đảm nguyên tắc đồng thuận giữa chùa Tứ Liên và gia đình bà Phạm Thị Kiều Hạnh và không dùng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện. Việc bố trí tái định cư cho gia đình bà Phạm Thị Kiều Hạnh để giao lại quyền sử dụng đất tại số 171 Âu Cơ theo nội dung Văn bản số 4890/UBND-TNMT ngày 30-6-2010 của UBND thành phố Hà Nội chưa thực hiện được do không huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách.

Trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đơn thư: UBND quận Tây Hồ đã họp và thống nhất phương án sử dụng đất theo quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và vùng phụ cận (A6) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 4177/QÐ-UBND ngày 8-8-2014 thể hiện tại Văn bản số 772/UBND ngày 12-6-2020, cụ thể như sau:

Ðối với diện tích đất thuộc quy hoạch mở đường: UBND quận trình HÐND quận bổ sung danh mục mở đường theo quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020 và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ðối với diện tích đất thuộc quy hoạch đất di tích: Sau khi công tác xác định ranh giới, lập hồ sơ khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Tứ Liên được thực hiện xong theo quy định; UBND quận Tây Hồ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tứ Liên theo quy định.

Ðối với diện tích đất thuộc quy hoạch đất ở hiện có: Thực hiện theo quy định của Luật Ðất đai và các quy định hiện hành.

Ngày 15-5-2020, UBND quận có Văn bản số 577/UBND-TNMT giao nhiệm vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại khu vực chùa Tứ Liên, phường Tứ Liên cho các đơn vị thuộc quận thực hiện.