Kết quả thư bạn đọc

Thứ Hai, 29-07-2019, 03:03

Chuyển đơn của ông Nguyễn Cao Thắng, ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (Hà Nội) đến UBND huyện Đông Anh để xem xét, giải quyết theo quy định

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1281/PC-BTCD của UBND thành phố Hà Nội trả lời đơn của ông Nguyễn Cao Thắng, ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (Hà Nội) phản ánh một số sai phạm của UBND xã Việt Hùng liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu thầu quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng nông thôn mới, xác nhận hồ sơ cho đối tượng không tham gia cách mạng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố chuyển đơn đến Chủ tịch UBND huyện Đông Anh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

K.O