Cần xác định ranh giới, mở rộng và bảo vệ tốt vùng đệm của vịnh Hạ Long

Thứ Ba, 18-06-2019, 15:06
Hội thảo tham vấn kết quả đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

NDĐT - Ngày 18-6, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra “Hội thảo tham vấn kết quả đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long” do Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức, thực hiện với sự tư vấn của nhóm chuyên gia trong nước và quốc tế.

Hội thảo đã nghe tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học và cơ quan quản lý trong và ngoài nước về các nội dung: Công tác quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; Tư vấn đánh giá hiệu quả công tác quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; Tiếp cận tổng hợp trong quản lý, quản trị di sản, quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long từ góc nhìn du lịch; Quản lý di sản từ yêu cầu về quản lý theo Luật Di sản văn hóa; Nâng cao hiệu quả quản lý vùng đệm di sản vịnh Hạ Long; Kinh nghiệm quản lý di sản ở các nước và bài học lựa chọn cho di sản vịnh Hạ Long.

Theo đó, các chuyên gia, đại biểu đã tiếp tục phân tích, đánh giá nguy cơ và mối đe dọa đối với di sản. Cụ thể trong vấn đề khai thác vùng đệm vịnh Hạ Long, sự tác động của môi trường, biển đối khí hậu, phát triển du lịch bền vững; kế hoạch quản lý du lịch; công tác quản trị; người dân địa phương với di sản, từ đó, đánh giá hiệu quả quản lý di sản hiện nay.

Các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tại một số Di sản thế giới, giới thiệu thêm một số tài liệu có thể nghiên cứu tham khảo áp dụng cho đánh giá công tác quản lý Di sản vịnh Hạ Long gồm: Hướng dẫn về đánh giá tác động di sản đối với di sản văn hóa thế giới của Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS), Danh mục hướng dẫn đánh giá tác động của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Đồng thời, tập trung thảo luận, trao đổi, đề ra các giải pháp cụ thể, mang tính cấp thiết đối với công tác quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với bốn vấn đề chính: Giá trị nổi bật ngoại hạng toàn cầu của di sản là yếu tố trung tâm của công tác quản lý di sản; quyết định của các cơ quan liên quan đến công tác quản lý di sản cần có cách tiếp cận tổng thể và cùng tham gia vào quá trình bảo tồn Di sản; phát triển du lịch bền vững phải có nỗ lực và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý liên quan với chiến lược, cơ chế quản lý linh hoạt; người dân địa phương cần được hưởng lợi từ di sản.

Hội thảo lần này là cơ sở để Ban Quản lý vịnh Hạ Long điều chỉnh kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017- 2021.

QUANG THỌ