Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội”

Thứ Ba, 06-10-2020, 12:18
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Sáng 6-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội”. 

Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu quý về 12 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; 10 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực mà tỉnh Đồng Nai đạt được trong những năm qua.

Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội” -0
Đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm.  

Triển lãm nhằm giúp người xem thấy được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Đồng thời, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, ý nghĩa và những bài học đúc kết sau 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quyết tâm vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22-11.

THIÊN VƯƠNG