5 năm, Hà Nam cấp vốn vay hơn 3.000 tỷ đồng cho đối tượng chính sách

Thứ Năm, 15-08-2019, 17:53
Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư.

NDĐT - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư T.Ư Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, hơn 120 nghìn lượt đối tượng chính sách đã được tạo điều kiện vay tổng số vốn hơn 3.000 tỷ đồng, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15-8, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội’’.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô các chương trình cho vay của ngân hàng CSXH ngày càng được nâng lên và chất lượng tín dụng được bảo đảm, với chín chương trình tín dụng chính sách đang triển khai.

Trong giai đoạn 5 năm, cùng với nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam đã cho 120.358 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, với tổng số vốn cho vay đạt 3.172,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30-6 đạt 1.852,4 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,64% với 51.850 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự vươn lên, tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống. Đặc biệt, nguồn vốn này đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Nam (giảm xuống còn 2,73% tính đến cuối năm 2018).

5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách ở tỉnh Hà Nam đã được đầu tư đến 116 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu được tiếp cận với nguồn vốn một cách kịp thời; 94% dư nợ tín dụng chính sách ở Hà Nam được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư.

ĐÀO PHƯƠNG