Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng
01:47 30/10/2020

Hiện nay Đảng ta đang khẩn trương chuẩn bị các công việc để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó hai khâu quan trọng nhất, quyết định đến thành công của Đại hội và sự phát triển của đất nước là xây dựng văn kiện và công tác nhân sự. 

An Giang chú trọng dân vận để xây dựng nông thôn mới
03:09 25/10/2020

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước. 

01:16 25/10/2020

Công cuộc đổi mới đất nước của nhân dân ta đến nay đã được 35 năm. Với đường lối đổi mới đúng quy luật, đầy sáng tạo, hợp lòng dân do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
03:02 22/10/2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Ðảng, Quốc hội, Chính phủ và hỗ trợ kịp thời của các ban, bộ, ngành T.Ư; kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 15 đạt nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ðây là cơ sở để bước sang nhiệm kỳ 16 (2020 - 2025), Thừa Thiên Huế tiếp tục xây dựng và phát triển thành thành phố trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

01:51 22/10/2020

Tôi thấy rất tự hào vì mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của Chính phủ, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân được chăm lo, ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

70 năm xây dựng và khẳng định giá trị tờ báo chính trị - quân sự hàng đầu đất nước
03:30 16/10/2020

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn có sự đóng góp to lớn của “binh chủng đặc biệt” là báo chí, trong đó có sự cống hiến nổi bật của Báo QĐND. Trong suốt chặng đường 70 năm đồng hành cùng quân đội và đất nước, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt của Tổng cục Chính trị, Báo QĐND luôn phát huy tốt vai trò tờ báo của Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam, cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam, xứng đáng là tờ báo anh hùng của QĐND Việt Nam anh hùng.

Viết tiếp trang sử vàng truyền thống Việt Bắc - Quân khu 1
03:17 15/10/2020

Cách đây 75 năm, ngày 16-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 1 và từ đó, ngày 16-10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1. Trong tiến trình cách mạng và trong từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử cụ thể, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, Việt Bắc - Quân khu 1 đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới hành chính, với những tên gọi khác nhau như: Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc và Quân khu 1 cho đến ngày nay.

Phát triển các khu kinh tế - quốc phòng nơi biên giới (Tiếp theo và hết) (*)
03:16 15/10/2020

Bài 3: Nâng cao hiệu quả các mô hình

Xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) ở địa bàn chiến lược trên tuyến biên giới là yêu cầu cấp thiết cần được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hơn nữa. Thực tiễn đang đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách, các cấp, các ngành, địa phương phải chung tay xây dựng mô hình này vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Lào Cai
03:13 15/10/2020

Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc thiểu số chung sống,  những năm qua, tỉnh Lào Cai đã tích cực đổi mới công tác dân vận của chính quyền và đoàn thể các cấp, qua đó giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phát triển các khu kinh tế - quốc phòng nơi biên giới
04:27 14/10/2020

Bài 2: Điểm tựa, niềm tin của người dân 

Vượt lên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ các đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) trong toàn quân nỗ lực xây dựng các khu KT-QP từng bước trở thành điểm sáng về công tác vận động quần chúng. Đây là điểm tựa, niềm tin để người dân biên giới vươn lên xóa đói, giảm nghèo, gắn củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc.