Tăng cường phân tích số liệu kết quả Điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS

Thứ Tư, 09-09-2020, 02:03

Ngày 8-9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc về phân tích sâu số liệu kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019.

Tại buổi làm việc, UBDT và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thống nhất sẽ phối hợp triển khai các nghiên cứu, khai thác sâu các kết quả điều tra để làm cơ sở đưa ra luận cứ trong công tác xây dựng và triển khai chính sách dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đề nghị mục tiêu của nghiên cứu phải tập trung phục vụ công tác quản lý, điều hành trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, phải đề xuất được một bộ công cụ đánh giá trình độ phát triển để phục vụ công tác theo dõi, triển khai chính sách và cung cấp các thông tin, đánh giá phục vụ việc xây dựng Báo cáo thường niên về nhân quyền, chống phân biệt chủng tộc của UBDT.