Quảng Bình đầu tư gần 70 tỷ đồng mua sắm thiết bị trường học

Thứ Tư, 06-11-2019, 04:03

Tỉnh Quảng Bình có năm Trường phổ thông dân tộc nội trú và 11 trường phổ thông dân tộc bán trú với hơn 4.200 học sinh.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy học, nhà nội trú, công trình nước sạch cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường bán trú mới thành lập còn thiếu phòng học, nhà sinh hoạt, bếp ăn. Thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, trong hai năm 2019 và 2020, tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ đầu tư gần 70 tỷ đồng để mua sắm bàn ghế, đồ dùng dạy học, dụng cụ nhà ăn, nhà bếp cho các trường phổ thông dân tộc bán trú.

Với sự đầu tư này, trong thời gian tới điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được cải thiện hơn.

HOÀNG PHÚC