Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới

Thứ Tư, 08-04-2020, 01:49
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng biên giới huyện Ea Súp.
Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới” tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 758 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021”.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bằng các hình thức và phương pháp tuyên truyền như: hội nghị chuyên đề, lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành trong giao ban, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, họp dân, phát trên hệ thống loa truyền thanh địa phương; tổ chức “Ngày Pháp luật” ở các đồn biên phòng.

Tin và ảnh: CÔNG LÝ