Già làng uy tín nơi biên cương

Thứ Tư, 16-10-2019, 03:18
Già làng Alăng Nhứch (người ở giữa) trao đổi công việc với cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng La Êê.

Là người có uy tín, già làng Alăng Nhứch ở xã Chơ Chun, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã tích cực vận động người dân thôn, bản phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Ông còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Già làng Alăng Nhứch, người dân tộc Giẻ Triêng, năm nay bước vào tuổi 65 và có 33 năm tuổi Ðảng. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia các phong trào do địa phương và Ðồn Biên phòng La Êê phát động. Ông luôn bám bản, bám làng, tích cực vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, xóa bỏ tập quán lạc hậu, thi đua sản xuất, vươn lên làm giàu từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Hưởng ứng chủ trương của Ðảng, Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, già làng Alăng Nhứch luôn tiên phong trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh, đổi mới phương thức sản xuất; đồng thời vận động bà con trong làng thực hiện tốt chủ trương quy hoạch dân cư, bố trí lại sản xuất do địa phương phát động. Kết quả bước đầu, bà con đã cải tạo hàng chục héc-ta vườn tạp, đất trống, đồi núi trọc để tăng diện tích cây trồng. Gia đình ông còn hiến hơn 100 m2 đất làm đường giao thông liên thôn, tạo thuận lợi cho bà con đi lại và phát triển sản xuất. Bí thư Ðảng ủy xã Chơ Chun Coor Dương cho biết, già làng Alăng Nhứch luôn gương mẫu, làm tốt công tác vận động người dân chấp hành tốt các phong trào do địa phương đề ra. Nhờ đó, đến nay, người dân thôn A Xò không còn ai đi phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy nữa.

Già làng Alăng Nhứch còn tích cực tham gia phong trào bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, già làng Alăng Nhứch cung cấp hàng trăm tin có giá trị về tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Qua đó, giúp lực lượng biên phòng nơi đây nắm bắt được thông tin và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi gây rối trật tự xã hội và các tệ nạn, góp phần đem lại bình yên cho vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Thượng tá Quách Thiện Dư, Chính trị viên Ðồn Biên phòng La Êê nhận xét, ở vùng biên giới, già làng luôn có vai trò quan trọng. Họ là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cả một cộng đồng thôn, bản. Bằng cái tâm và uy tín của mình, già làng Alăng Nhứch luôn gắn bó với bản, làng; thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững bình yên cho bản làng. Già làng Alăng Nhứch là một trong bốn già làng tiêu biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chọn đi dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, khu vực tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào giai đoạn 2009 - 2018.

Bài và ảnh: VIỆT QUỐC