Ðại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới

Thứ Tư, 26-06-2019, 04:07
Trao giấy khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc.

Ðại hội đại biểu DTTS huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) lần thứ ba năm 2019 vừa diễn ra với 150 đại biểu tham dự. Huyện A Lưới có tổng số 13.448 hộ, với 51.398 khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 77,5%.

5 năm qua, huyện chú trọng chăm lo giải quyết tốt chính sách xã hội, chính sách dân tộc cho đồng bào các DTTS trên địa bàn. Ðại hội đã đề ra một số nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc đến năm 2024 với các giải pháp chủ yếu như: gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy thế mạnh của vùng đồng bào DTTS; bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản nhằm tập hợp các tầng lớp đồng bào, nhất là thế hệ trẻ thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương A Lưới giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Tin và ảnh: Công Hậu