Dấu vết của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu

Thứ Bảy, 30-06-2018, 19:00

NDĐT - Biến đổi khí hậu vốn là một hiện tượng tự nhiên trong suốt lịch sử tồn tại của Trái Đất. Thế nhưng những năm gần đây, rất nhiều nhà khoa học đã chỉ ra rằng lần biến đổi khí hậu mà trái đất đang trải qua là kết quả trực tiếp từ ảnh hưởng của con người.

Sông băng Tracy và Heilprin ở Greenland vào ngày 28-09-1987. Tracy và Heilprin là hai dòng sông băng lớn nhất chảy vào Inglefield Bredning, vịnh tây bắc Green land. Tốc độ băng tan của Tracy là 364 m một năm, gấp ba lần Heilprin.

Sông băng Tracy và Heilprin glaciers vào 30-9-2017

Sông băng tại New Guinea vào 3-11-1988, được tô đậm màu xanh nhạt

Sông băng vào 5-12-2017.

Sông băng Nam Patagonian vào 27-1-1985. Đồng băng Nam Patagonian Ice Field rộng khoảng 13,000 km2 qua Chile và Argentina, và là cánh đồng băng lớn nhất nam bán cầu ngoại trừ Nam Cực.

Sông băng Nam Patagonian Glacier vào 4-2-2017. Sông băng “HPS-12,” trong hình đã bị rút ngắn từ 26 km năm 1985 xuống 13 km vào 2017.

Sông băng Stein thuộc dãy Alps của Thụy Sĩ vào 17-9-2011 (James Balog/Extreme Ice Survey/GSA Today/Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ)

Sông băng Stein vào 20-8-2015 (James Balog/Extreme Ice Survey/GSA Today/ Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ)

Sông băng Trift thuộc dãy Alps Thụy Sĩ 2006 (James Balog/Extreme Ice Survey/GSA Today/Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ)

Sông băng Trift chụp ngày 20-8-2015 (James Balog/Extreme Ice Survey/GSA Today/Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ)

Hồ Walker, Nevada 22/10/1988. Hồ đã mất khoảng 10% khối lượng nước chỉ trong 1 thiên nhiên kỷ vừa qua

Hồ Walker, Nevada 22-10-2017.

(Đài Quan sát NASA)

THANH TRÚC