Chuyện thời sự

Ðộng lực và thách thức

Thứ Hai, 21-01-2019, 11:11

Trong thông điệp năm mới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres đề cập năm ưu tiên trong năm 2019 về ngoại giao hòa bình, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), quản trị công nghệ mới và giá trị vững mạnh hơn của LHQ.

Tổng Thư ký Guterres đã nêu bật một số thành tựu mà LHQ đạt được trong việc thúc đẩy hòa bình ở một số "điểm nóng" xung đột, cũng như kết quả thành công của Hội nghị về chống biến đổi khí hậu (COP 24).

LHQ đứng trước một năm mới với nhiều động lực xuất phát từ những thành quả của năm cũ, song đối mặt nhiều thách thức. Ðó là phải giải quyết hàng loạt điểm xung đột; tiếp tục cuộc chiến nhằm đưa khí thải toàn cầu về ngưỡng 0 vào năm 2050; tăng cường hành động giảm đói nghèo, thúc đẩy phát triển toàn diện; giảm bất bình đẳng về công nghệ số, bảo đảm các công nghệ mới phục vụ loài người; đấu tranh bảo vệ những giá trị toàn cầu trong Hiến chương LHQ như hòa bình, công lý, nhân phẩm, đoàn kết…

Năm mục tiêu trọng tâm nêu trên không phải là quá tham vọng song để biến lời nói thành hành động cần một quyết tâm chung. Ông Guterres kêu gọi các nước nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm trong một thế giới đang biến chuyển nhanh chóng.

HÀ ANH