Chuyện thời sự

Bảo đảm quyền của trẻ em

Thứ Sáu, 31-05-2019, 10:57

Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế cho biết, điều kiện sống của trẻ em trên toàn thế giới đã được cải thiện rõ rệt trong hai năm 2018 và 2019. Ðây được nhìn nhận là bước tiến vượt bậc trong nỗ lực thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em trong gần 20 năm qua.

Lần đầu kể từ năm 2000, điều kiện sống của trẻ em tại 173 trong số 176 quốc gia đã được cải thiện với những chỉ số đáng khích lệ như số trẻ em chết hằng năm giảm 4,4 triệu trường hợp, số trẻ em kết hôn ở độ tuổi vị thành niên giảm 11 triệu trường hợp và mỗi năm có thêm 115 triệu em nhỏ được đến trường.

Xét về tổng thể, nhiều nước đã đạt những bước tiến đáng kể trong nỗ lực mang đến cho trẻ em cuộc sống lành mạnh hơn, an toàn hơn và môi trường giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên, điều kiện sống của trẻ em tại một số quốc gia đang chìm trong nội chiến và khó khăn kinh tế lại giảm so với năm 2000, nhất là tại Syria, Venezuela, Trinidad và Tobago. Thêm nữa, theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trên thế giới hiện vẫn có khoảng 150 triệu lao động trẻ em.

Ngay từ lúc này, cộng đồng quốc tế cần triển khai những biện pháp thiết thực nhằm hoàn thành mục tiêu chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025, một trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu được các quốc gia Liên hợp quốc thống nhất năm 2015.

ÐỨC THÀNH