Niềm vui nhân ba

Thứ Hai, 25-01-2021, 22:50

- "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước, mây trời lòng ta mê say…".

- Có gì vui mà thăng hoa dữ vậy, anh Ba?

- Chú mầy không thấy chi hết sao mà còn hỏi vậy?

- Thấy chi là... thấy chi?

- Cờ, hoa, biểu ngữ, pa-nô, áp-phích... rộn ràng khắp phố phường đó.

- Có thấy và cũng vui lây. Cũng thấy lòng phấn khởi hơn nhiều.

- Anh Ba thì khác.

- Khác sao?

- Không chỉ phấn khởi, mà còn…

- Còn chi nữa?

- Tin tưởng và kỳ vọng.

- Em biết anh Ba muốn nói tới chủ đề chi rồi.

- Thì đang là vấn đề thời sự, được cả nước quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng mà.

- Là Đại hội XIII của Đảng. Đúng không, anh Ba.

- Hoàn toàn chính xác! Qua nghe mọi người bàn luận, trao đổi thấy ai cũng vui, cũng mừng với mục tiêu đưa đất nước tới phồn vinh, hạnh phúc.

- Hạnh phúc là nhứt đó, anh Ba. Giàu có đến mấy mà không hạnh phúc thì cũng oải lắm.

- Vậy mới đáng nói chớ! Mà…

- Mà sao?

- Chưa hết đâu.

- Còn chi vui nữa, anh Ba?

- Lần đầu tiên, ở mình có thành phố trong thành phố.

- Là anh Ba muốn nói tới việc thành lập thành phố Thủ Đức?

- Việc hay, chưa có tiền lệ mà. Và như người ta nói, thành phố mới sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới đưa kinh tế của cả thành phố lớn bứt phá mạnh mẽ! Như người ta nói thì…

- Nước nổi lo chi bèo không nổi, kiểu chi thì anh em mình cũng được dự phần trong đó.

- Vậy mới đáng mừng.

- Đã có phương châm chỉ đạo là "Không để ai bị bỏ lại phía sau" mà, anh Ba.

- Mới nghe qua mà thấy đã thiệt! Có vẻ như là…

- Là chi?

- Đầu năm dương lịch có hai việc vui đến cùng một lúc.

- Thêm một niềm vui đón xuân mới nữa, anh Ba.

- Dân gian có câu "Phúc bất trùng lai", ứng với lần nầy chắc là không trúng rồi vì nhiều phúc lành đến cùng lúc. Đây đúng là những ngày hiếm có ở đời với…

- Niềm vui nhân ba!

TƯ BÚA