Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Nâng cao vai trò cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu

Những tiếng nói trách nhiệm

Thứ Bảy, 17-10-2020, 11:23

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Giang: Quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, công tác nhân sự đại hội được Thành ủy Hà Giang đặc biệt coi trọng cả về chất lượng và cơ cấu, nhưng trước hết là chất lượng.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, đề án nhân sự cần tiến hành theo phương châm “Làm từng bước chặt chẽ; từng việc cụ thể; thận trọng kỹ lưỡng, từng khâu; làm đến đâu chắc đến đó”. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tham nhũng, tiêu cực, không xứng đáng, nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín; trên cơ sở tuân thủ quy trình năm bước một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh): Thời gian qua, thông qua việc đối thoại với nhân dân, phát hiện một số tập thể, cá nhân đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm về ý thức, thái độ, trách nhiệm trong thi hành công vụ. Đó cũng là thông tin quan trọng cho công tác nhân sự cấp ủy. Thời gian tới, tiếp tục phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước, nhất là trong giải quyết, xử lý các vụ việc nổi cộm; nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình cũng như giúp người dân giám sát hoạt động của bộ máy các cấp, qua đó chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước, xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, công chức liên quan, tiếp tục duy trì tốt các phiên tiếp công dân cả thường kỳ và đột xuất. Thông qua công tác tiếp công dân, tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn trên tinh thần công tâm, khách quan, không để công dân khiếu nại vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất ổn định an ninh, trật tự…

Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang: Cấp ủy các cấp từ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục mọi khó khăn do dịch Covid-19 để tổ chức đại hội Đảng các cấp. Thành công của Đại hội là kết quả từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã phát huy tốt vai trò trong đề xuất, quy tụ trí tuệ tập thể lãnh đạo, đặc biệt là những quyết định quan trọng, những vấn đề có ý kiến khác nhau, ý kiến trái chiều.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Tuyên Quang: Đặc thù là Đảng bộ thuộc khối doanh nghiệp, mọi hoạt động gắn với hiệu quả kinh doanh là chính, nhưng cũng phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ. Sau Đại hội, Đảng ủy xác định, trong nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, phải tập trung bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là các nhân tố trẻ, nêu cao tinh thần gương mẫu trong toàn đơn vị. Trong công tác quản trị kinh doanh thì phải đề cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng con người.

* Người kiến tạo thành công của đại hội

* Kết quả của tầm nhìn và hành động

HẢI CHUNG - KHÁNH TOÀN (thực hiện)