Một số chương trình phát sóng ngày 19-10

Thứ Bảy, 19-10-2019, 04:50


06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Yêu cầu tất yếu của hội nhập

09:45 Ði xuyên vùng lũ: Mùa trâu chạy đồng

10:40 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

11:30 Thời sự

13:15 Cuộc sống nơi đầu sóng: Tình quân dân nơi cửa biển

16:15 Tác giả - Tác phẩm: Ðạo diễn, NSND Bạch Diệp và bộ phim “Huyền thoại người mẹ”

16:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Phát huy dân chủ - Cách làm dân vận khéo của Lạng Sơn

18:30 Thời sự

20:00 Khoa học Công nghệ và Cuộc sống: Giữ chất lượng, mầu sắc nông sản bằng công nghệ sấy vi sóng

20:30 Luận đàm: Dân vận là lấy dân làm gốc

22:00 Thời sự

22:35 Phóng sự: Những câu chuyện tử tế ở Phú Tân