Một số chương trình phát sóng ngày 15-10

Thứ Ba, 15-10-2019, 02:34

06:30 Thời sự

07:15 Thắp sáng niềm tin: Thúc đẩy quyền bình đẳng giới của phụ nữ khuyết tật

09:10 Góc nhìn văn hóa: Ðể điện ảnh Việt Nam vươn tầm

10:15 Vì môi trường bền vững

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Chùa Cổ Lễ và huyền tích nhà sư ra trận

15:30 Thủ đô ngày mới: Bảo tồn di sản ở Thủ đô từ những việc làm nhỏ

18:00 Tài chính ngân hàng

18:15 Phụ nữ Việt: Sứ mệnh làm mẹ trẻ bại não

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:20 Hộp thư truyền hình

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Phát huy dân chủ - Cách làm dân vận khéo của Lạng Sơn

20:45 Ðường tới tương lai: Mô hình câu lạc bộ - Bệ phóng kỹ năng cho sinh viên

21:00 Phim truyện: Ðò dọc - Tập 32 - Tập cuối

22:00 Thời sự