Ông Nguyễn Anh Phong chính thức phụ trách Ban điều hành HNX

Thứ Hai, 01-03-2021, 17:09
(Ảnh: HNX)

Chiều 1-3, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 199/QĐ-BTC giao ông Nguyễn Anh Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phụ trách Ban điều hành HNX kể từ ngày 1-3-2021.

Đây được xem là một trong những bước chuẩn bị để thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20-2-2021.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành Chứng khoán từ năm 1999 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Từ năm 2000 ông Nguyễn Anh Phong chuyển về công tác tại HNX. Tại HNX, ông Nguyễn Anh Phong từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ năm 2011.

Từ tháng 5-2019, ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc HNX.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành HNX thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm Phó Viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), từ ngày 1-3-2021.

 

KHÁNH GIANG