Huy động thành công 5.500 tỷ đồng TPCP

Thứ Năm, 28-11-2019, 15:29

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 27-11 đã huy động thành công 5.500 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu đã có tổng khối lượng phát hành trong phiên thầu chính và phiên thầu phụ là 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), và 20 năm (1.500 tỷ đồng).

Kết quả chi tiết phiên đấu thầu ngày 27-11:

Kỳ hạn

10 năm

15 năm

20 năm

Khối lượng gọi thầu (tỷ đồng)

1.500

1.500

1.000

Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng)

1.500

1.500

1.000

Khối lượng gọi thầu phiên thầu phụ (tỷ đồng)

500

500

500

Khối lượng trúng thầu phiên thầu phụ (tỷ đồng)

500

500

500

Lãi suất trúng thầu (%/năm)

3,51

3,65

4,02

Tăng giảm (+/-) so với phiên gần nhất (%/năm)

-0,11

-0,09

-0,30

Phiên liền trước có lãi suất trúng thầu

20/11

20/11

13/11

Lãi suất trúng thầu giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn được phát hành trong phiên so với lãi suất trúng thầu phiên liền trước đó. Trong đó, giảm mạnh nhất tại kỳ hạn 20 năm với mức giảm 0,30%/năm, kỳ hạn 10 năm giảm 0,11%/năm và kỳ hạn 15 năm giảm 0,09%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 187.910,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 75,16% kế hoạch phát hành năm 2019.

X.B