Hơn 32,5 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Năm, 02-07-2020, 08:40

Tháng 6, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 16 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 32.594 tỷ đồng trái phiếu, tăng 77,2% so với tháng trước.

Trong đó 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 6 đạt 89,3%, khối lượng đặt thầu gấp 3,03 lần khối lượng gọi thầu.

So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 6 tăng tại kỳ hạn 10 và 15 năm với mức tăng 0,04-0,05%/năm, giảm tại kỳ hạn 5 và 20 năm với mức giảm 0,04-0,25%/năm.

STT

Kỳ hạn
 trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị
gọi thầu

Giá trị
đăng ký

Giá trị
trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

5.750.000.000.000

9.365.000.000.000

3.765.000.000.000

1,8 - 3

1,92 - 1,97

2

10 Năm

4

15.750.000.000.000

67.036.000.000.000

15.750.000.000.000

2,85 - 3,2

2,98 - 3,01

3

15 Năm

4

12.750.000.000.000

26.980.000.000.000

11.450.000.000.000

3,1 - 3,4

3,12 - 3,15

4

20 Năm

3

1.750.000.000.000

6.567.600.000.000

1.629.000.000.000

3,35 - 4,4

3,42 - 3,45

5

30 Năm

1

500.000.000.000

900.000.000.000

0

3,63 - 4,6

0 - 0

Tổng

16

36.500.000.000.000

110.848.600.000.000

32.594.000.000.000

 

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 6, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8.194 tỷ đồng/phiên, giảm 11,8% so với tháng trước. Giá trị giao dịch Repos đạt 36,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 995 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 114 nghìn tỷ đồng, giảm 8% về giá trị so với tháng trước. 

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 605 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 65,3  nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% về giá trị so với tháng trước. 

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repos của NĐTNN. Như vậy tháng 6 NĐTNN mua ròng hơn 2,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 30-6-2020 đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng.

X.B