4.200 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Tư, 20-05-2020, 16:38

NDĐT - Ngày 20-5, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành và đã huy động được 4.200 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm,15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,80%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13-5-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,95%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13-5-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,43%/năm, cao hơn 0,33%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22-4-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2020, KBNN huy động được 47.736 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B