Tháng 10, cấp mã giao dịch cho 365 nhà đầu tư nước ngoài

Thứ Ba, 12-11-2019, 16:28

NDĐT – Ngày 12-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 10-2019, VSD đã cấp 365 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, trong tháng 10-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 365 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 50 tổ chức và 315 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 38 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 12 tổ chức và 26 cá nhân. Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho ba nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có hai tổ chức và một cá nhân.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.460 mã, trong đó, có 4.489 tổ chức và 27.971 cá nhân.

Ngoài ra, VSD cũng cho biết, trong tháng 10-2019, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ thành viên mất khả năng thanh toán.

H.T